Sociální rehabilitace

 Kde nás najdete: 
        
 Praha Karlín
  Karlínské náměstí 12, 
  Praha 8, 186 00
  tel.: 224 816 829
  SMS, WhatsApp: 736 105 585
  adlerova@cnn-ops.cz

 Kladno
  Hřebečská 2680
  Kladno - Kročehlavy, 272 01 
  tel.: 775 908 143
  kladno@cnn-ops.cz

  Na Parkáně 111
  Beroun, 266 01
  tel.: 776 559 681
  beroun@cnn-ops.cz

 Příbram
  Žežická 193
  Příbram VII, 261 01
  tel.: 603 570 340
  pribram@cnn-ops.cz

 
Poslání Sociální rehabilitace CNN, o.p.s.
 • Posláním sociální rehabilitace je podporovat uživatele služby v samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Podpora jejich specifických schopností a dovedností, zejm. se zaměřením na odstraňování komunikačních bariér a zajištění porozumění a to jak prostřednictvím znakového jazyka, tak dalších forem komunikace (odezírání, písemná komunikace apod.) s ohledem na potřeby konkrétní osoby.
 • Podpora a pomoc při osvojování návyků a nácviku běžných činností nezbytných pro samostatný život a s ohledem na maximální využití potenciálu a kompetencí konkrétního uživatele služby za účelem odvrácení sociálního vyloučení a izolace těchto osob.
 • Sociální rehabilitace je poskytována především formou ambulantní, v případě potřeby a v odůvodněných případech také terénní formou. 
  Komu jsou naše služby určeny?
 • osobám se sluchovým postižením (neslyšící uživatelé znakového jazyka, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, osoby s tinnitem apod. bez rozdílu věku)
 • pečujícím o osoby se SP
 • rodičům a rodinným příslušníkům osob se SP
 • opatrovníkům a podpůrcům osob s narušenou schopností právně jednat, zástupcům z řad členů domácnosti a opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
 • Služba poskytuje své služby občanům ČR z Prahy a Středočeského kr  Sociální rehabilitace nabízí podporu při vyřizování záležitostí týkajících se:
 • Jednání na úřadech - naučíme vás vyplňovat formuláře a řekneme vám, na co máte nárok, když váš nárok zamítnou, pomůžeme vám se bránit, v případě potřeby vás doprovodíme na jednání na úřad a pomůžeme s komunikací.
 • Zaměstnání – poradíme vám, jak se uplatnit na trhu práce, jak se připravit na pohovor, jak napsat životopis, jak hledat práci, jaké jsou podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (souběh invalidního důchodu a zaměstnání)
 • Bydlení – bydlíte ve špatných bytových podmínkách (ubytovna, drahé bydlení,…)? Pomůžeme vám při hledání vhodné bydlení, se žádostmi byt, žádostmi o příspěvek na bydlení,…
 • Lékaři - pomáháme vám najít vhodného lékaře, zprostředkujeme komunikaci s lékařem, pomůžeme při objednání dalších návštěv atd.
 • Dopisy, korespondence  - pomáháme s porozuměním obsahu, příp. poskytneme informace z legislativy související s obsahem dopisu, dle potřeby poskytneme podporu při zpracování odpovědi.
 • Vztahy s okolím – pomůžeme vám zapojit se do aktivit v místě vašeho bydliště. Odmítá vás (slyšící) společnost, máte problémy domluvit se? Poradíme vám jak na to.
 • Nevíte si rady? Potřebujete pomoc nějaké sociální služby? Nevíte, na koho se obrátit? – Pomůžeme vám vyhledat sociální službu v místě vašeho bydliště. Pomůžeme vám v komunikaci s ní. Odmítají vás? Poradíme vám, jak se bránit nebo pomůžeme najít jinou službu, která vám bude vyhovovat lépe.
 • Pečujete o neslyšící dítě nebo své neslyšící rodiče a na úřadě vám řekli, že nemáte nárok na příspěvek na péči? Zdá se vám to divné, ale nevíte, jak si informaci ověřit? Poradíme vám.
 • Jste ve špatné finanční situaci a nevíte, jak to řešit? Ztrácíte se v systému sociálních dávek? Nikdo vám neporadí?? Poradíme, pomůžeme s vyřízením.

Nacházíte se v jiné obtížné situaci? Nevíte, kdo by vám mohl pomoci a sami to nezvládáte? Pomůžeme, poradíme a, když ne my, řekneme vám, kdo by mohl a pomůžeme vám takovou službu/pomoc najít, objednat, příp. vás na schůzku doprovodíme a pomůžeme při komunikaci. 
Sociální poradenství podporuje
logo