Pravidla Sociálně aktivizační služby


Informace o službách poskytovaných Sociálně aktivizační službou CNN, o.p.s.
Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně.