Pravidla pro řešení podnětů a stížností uživatelů tlumočnické služby

Pravidla pro řešení podnětů a stížností uživatelů tlumočnické služby

Všichni pracovníci CNN, o.p.s. mají povinnost se seznámit se Standardy kvality sociálních služeb a postupovat v souladu s nimi. Tato povinnost respektovat závazná metodická pravidla platí i v případě informovanosti v oblasti přijímání a vyřizování stížností. Pakliže bude zjištěno, že pracovník podle nich nepostupuje, vystavuje se možnosti sankcí ze strany zaměstnavatele.

Možnost podat stížnost či podnět

Pokud zájemce nebo klient tlumočnické služby není s poskytovanou službou v jakémkoliv ohledu spokojen, může kdykoliv podat podnět či stížnost. Forma stížnosti či podnětu záleží na klientovi (ústně / video v čzj, e-mailem, písemně nebo lze použít i vytvořený formulář na nástěnce nebo na http://www.cnn-ops.cz/Stiznosti-namety-podnety-a-pripominky).

Podněty a stížnosti lze předat osobně kterémukoli pracovníkovi tlumočnické služby nebo je poslat ředitelce CNN, o.p.s., Mgr. Lence Oprchalové na e-mail oprchalova@cnn-ops.cz, nebo podat vložením do schránky stížností a podnětů v chodbě sídla CNN, o.p.s. Schránka se vybírá vždy 1. a 15. v měsíci (v případě, že tato data vychází na nepracovní dny, je schránka vybírána následující pracovní den). 

Stížnost bude ředitelkou organizace vyřízena v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od přijetí a zaevidování stížnosti. Bude-li uveden ve stížnosti váš kontakt, budete o vyřízení stížnosti písemně informováni. Pokud klient není s řešením stížnosti spokojen, může se odvolat nebo podat stížnost nezávislým institucím. Řešení anonymních stížností budou vyvěšeny na nástěnce Tlumočnické služby po dobu 30 dní.

 Nezávislé instituce: 

  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – Karlínské náměstí 12, 186 03, Praha 8, tel: 224 816829, e-mail: snncr@snncr.cz
  • ASNEP - http://www.asnep.cz/, asnep@asnep.cz, Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící: http://www.asnep.cz/rubriky/komise/ekotn/, 
  • Magistrát hlavního města Prahy - PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru sociálních věcí, Charvátova, místnost 506, Praha 1, Nové Město, Charvátova 145, Telefon: +420 236 00 4156, E-mail: tomas.klinecky@praha.eu
  • Středočeský kraj – Vedoucí Odboru sociálních věcí, Mgr. Pavla Karmelitová, tel.: 257 280 286, karmelitova@kr-s.cz
  • Veřejnému ochránci práv - podatelna@ochrance.cz, Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00