Sociálně aktivizační služby

Mapa 
Kde:
Darwinova 24, 143 00 Praha 12 - Modřany

Kontakty na pracovníky

Kdy:

Po – Čt: 8 – 16 hod
Pá: 8 – 12 hod

Poradenství v informačních technologiích:
Bc. Michal Brhel
tel.: 777 674 581 – pouze SMS
e-mail: brhel@cnn-ops.cz
Nutné objednat se předem!
  Po:  14 - 16 hod
  Út: 13 - 16 hod
  Čt: 15 - 16 hod

Internet pro veřejnost:
Pokud budete mít zájem, objednejte se u pracovníků.

Přednášky a akce v Modřanech

Sledujte webové stránky CNN, o.p.s. a facebookové stránky

Aktuální program se dozvíte i přímo v klubu.


Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je snižovat informační deficit a rozvíjet individuální dovednosti osob se sluchovým postižením prostřednictvím vzdělávacích a zájmových aktivit.

Klienti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

- osoby se sluchovým postižením
- ostatní osoby komunikující prostřednictvím odezírání

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
- poskytujeme vzdělávací přednášky za účelem snižování informačního deficitu (všeobecný rozhled, současná politická situace, legislativa v oblasti vzdělávání a zaměstnávání aj.)
- rozvíjíme individuální dovednosti prostřednictvím kurzů (počítačová a finanční gramotnost aj.)
- poskytujeme skupinové i individuální lekce odezírání

Základní sociální poradenství v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
- zprostředkování potřebných kontaktů
- sociálně terapeutický nácvik
- poradenství pro uživatele sluchadel a kompenzačních pomůcek

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením se poskytují
- ambulantně v CNN, o.p.s. – pobočka Praha – Modřany (Darwinova 24, Praha 12 – Modřany)Sociálně aktivizační služby podporuje
logo