Kladno

Adresa
Hřebečská 2680, 272 01 Kladno
IČ: 02636298
Bankovní účet: 264300234/0300


Jaroslava Kasíková
Vedoucí pobočky a pracovnice v sociálních službách
tel: 775 908 143
e-mail: kladno@cnn-ops.cz
Skype, oovoo: cnn-kasikova 

Ambulance:
Pondělí: 9:00 - 15:00
Úterý: 9:00 - 13:00
Středa: 9:00 - 16:00

ostatní dny v terénu, ale po telefonické domluvě je možno i v jiné dny


Základní sociální poradenství a sociální rehabilitace

půjčovna kompenzačních pomůcek
možnost zprostředkování koupě pomůcek
možnost zprostředkovat tlumočnické služby (vždy je nutno domluvit telefonicky předem)

Prodej
baterie, čistící tablety,vysoušecí tablety, štětečky atd. a drobné náhradní pomůcky (hadičky, olivky)

Odvoz sluchadel
nabízíme odvoz a přivezení rozbitých sluchadel do opraven (bezplatně, klient si pouze platí samostatnou opravu, cena se předem s klientem konzultuje.


Kladno