MILOSTIVÉ LÉTO - AKTUALIZACE

MILOSTIVÉ LÉTO - AKTUALIZACE 

Máte dluh u veřejnoprávní instituce?„Milostivé léto“je jedinečná a časově omezená nabídka pro lidi, kteří jsou v exekuci s dluhem u veřejnoprávních oprávněných (věřitelů).

Využijte této příležitosti!Lze POUZE V OBDOBÍ: 28. října 2021 – 28.1.2022!

Týká se dlužníků, kteří mají dluh u veřejnoprávní instituce. Těmi jsou: 

 • stát (ČR),

 • obce a kraje (i městské části nebo obvody),

 • jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti,

 • státní fondy,

 • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy,

 • dobrovolné svazky obcí,

 • regionální rada soudržnosti,

 • státní nebo národní podniky,

 • zdravotní pojišťovny, 

 • nemocnice, 

 • Český rozhlas, Česká televize

 • právnické osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů, například: 

  • některé městské dopravní podniky, 

  • ČEZ, 

  • PRE, 

  • Pražská plynárenská 

  • apod. 

 Nejčastěji se jedná o dluhy za:

 • jízdu na černo, 

 • komunální odpad, 

 • obecní nájemné. 

Milostivé léto se nevztahuje na:

 • insolvence, 

 • správní nebo daňové exekuce (ty bývají vymáhané celní správou, finanční správou nebo OSSZ). 

MIlostivé léto  - jde o jednorázovou nabídku odpuštění úroků, penále či pokut, pokud  jednorázově uhradíte zaplacení dlužné jistiny a náklady exekutorovi.

 

Týká se to vás? Jak máte postupovat? 

Do 28.1.2022 zaplaťte celou jistinu, tzn.: 

 • původní dlužnou částku (případně ji doplatit) a

 • náklady na zastavení exekuce (činí 908 Kč vč. DPH). 

Pokud tak učiníte, budete exekuce zbaveni bez jakýchkoliv dalších následků. 

Po 28.1.2021 poběží exekuce dál jako dosud.

Podle organizace Člověk v tísni je vhodné poslat peníze co nejdříve, nejpozději začátkem ledna. Pokud nemáte ani na zaplacení jistiny a poplatku 908 korun, můžete se obrátit o pomoc s uhrazením dluhu nebo jeho části na organizace Člověk v tísni nebo Arcidiecézní charita Praha. Ty vyhlásily speciální sbírku na pomoc se splacením dluhů. 

Do Milostivého léta se zapojily i některé soukromé společnosti, například Air Bank a Home Credit. U těchto společností je třeba, aby dlužník nejdříve kontaktoval společnost a domluvil se na podmínkách splacení a možnosti odpuštění zbytku dluhu. Pravidla soukromých společností se totiž mohou lišit. O připojení se uvažují i další společnosti.

Pozor, exekutoři se budou bránit, aby lidé využili „Milostivého léta“. Proto, pokud se vás takový dluh týká, buď 

 1. sami kontaktujte exekutora, který má na starosti vaši exekuci a požadujte, aby jednal tak, abyste mohli být částečně oddluženi, nebo 

2)se obraťte na profesionální pracovníky v dluhových poradnách, kteří vám bezplatně pomohou s přípravou řešení, nebo 

3)   se obraťte na naši sociální pracovnici Bc. Michaelu Adlerovou, která vám poskytne základní poradenství v této oblasti. Kontakt: adlerova@cnn-ops.cz

V této situaci vám může také pomoci návod na řešení situací dlužníka od ombudsmana, ke stažení zde. sem dát link: https://www.ochrance.cz/letaky/exekuce-zmeny-2021/exekuce-zmeny-2021.pdf Zahrnuje témata:

 • Dluhy v dětství

 • Chráněný účet v bance

 • Zastavení srážek ze mzdy

 • Zastavení některých exekucí po zaplacení původního dluhu a části nákladů exekuce

 • Staré bezvýsledné exekuce pro dluhy do 1 500 Kč

 • Ostatní staré bezvýsledné exekuce

 • Zabavení a prodej věcí

 • Růst dluhu

 • Dopisy a telefonáty od exekutora

 • Covidové odměny v exekuci

 • Které změny platí, pokud exekuci nařídil správce daně 

Pozor na podvodníky, kteří zneužívají situace Milostivého léta! Jsou jimi: 

 • exekutor JUDr. Juraj Podkonický, který si místo zákonem schválených Kč 908,- na náklady exekuce, účtuje Kč 1.815,- 


Zdroje: 

Česká Televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/805980-milostive-leto 

NRZP: https://nrzp.cz/